CRISOBERILO Óxido: Al2BeO4 3 yacimientos referenciados en España.  
Autonomia de Andalucia:
Córdoba: Sierra Albarrana
Autonomia de Catalunya:
Girona: Cap de Creus
Autonomia de Galicia:
Pontevedra: A Franqueira
  ESPAÑA EUROPA