EVANSITA Fosfato: Al3(PO4)(OH)6·6H2O 10 yacimientos referenciados en España.  
Autonomia de Catalunya:
Barcelona - Barcelona Collserola - - Montacada i Reixach - - Santa Creu d''Olorda
Comunidad de Galicia:
A Coruña: - Finisterre - - Negreira - - Santa Comba - - Vimianzo - Pontevedra: - Sotomayor - - Vigo Teis -
Comunidad de Navarra:
Navarra: - Eugui -
  ESPAÑA EUROPA